WELCOME

On this blog I want to share my FREE digi stamps with you.

Why?

I just love to draw and in this way I can share my God-given talents with as many people as possible.


Please read terms of use.


Most important rule: Have fun with my digi stamps!***Click on the image and save the large file on your pc or tablet.

It's okay to share or pin the images, just don't sell the images keep them for FREE as I give them for nothing to you!
Credits to me would be nice :)

Look at the older posts too because it is full of digi stamps!
More than 350!

***zondag 14 december 2014

Best WishesHallo allemaal.
Mijn 300ste stempeltje op dit blog!!! Nooit gedacht dat ik er zoveel zou gaan tekenen. Bedankt voor jullie leuke en positieve reacties.
Het is inmiddels weer de drukke feestmaand. Ik hoop dat het voor iedereen een fijne maand zal zijn, hierbij denk ik vooral aan de mensen voor wie dit door allerlei omstandigheden een moeilijke maand is. Ik wens iedereen liefde, geluk en goede gezondheid toe en ik hoop in Januari weer terug te komen met nieuwe digistamps.
groetjes Sliekje en katjes

************
Hi everybody.
My 300th digistamp on this blog!!! I never thought I would draw so many. Thank you all for your nice and positive reactions.
We have come to the busy holiday month. I hope that it will be a lovely month for everybody, and I especially think about the people for whom it is a difficult time due to all kinds of circumstances. I wish everybody love, luck and good health. And I hope to be back in January with new digistamps.
greetings Sliekje and cats

vrijdag 21 november 2014

Bedtime storiesHallo allemaal.
Hier zijn weer twee katjes voor jullie. Uit jullie reacties blijkt telkens weer dat jullie de katjes het leukste vinden, en ik vind ze zelf ook het leukst om te tekenen ;)
groetjes Sliekje en katjes

****************
Hi everybody.
Here are two new kitties for you. Your reactions show that you love my kitties the most, and I love to draw them the most of all ;)
greetings Sliekje and cats

dinsdag 28 oktober 2014

Peek-a-BooHallo allemaal.
Ik heb weer mijn best gedaan om twee nieuwe digi's voor jullie te tekenen.
Veel plezier ermee ;)
groetjes Sliekje en katjes

***************
Hi everybody.
I have done my best to draw two new digi's for you.
Have fun with them ;)
greetings Sliekje and cats

donderdag 2 oktober 2014

Little cuties
Hallo allemaal.
Hier ben ik weer met drie nieuwe digistamps. Ik hoop dat jullie ze leuk vinden. Veel plezier ermee!
groetjes Sliekje en katjes

********************
Hi everybody.
Here I am again with three new digistamps. I hope you like them. Have fun!
greetings Sliekje and cats

vrijdag 19 september 2014

Test 1-2-3


Hallo allemaal.
Nou inmiddels zit ik op mijn nieuwe macbook te werken. Dus ik ben nu aan het testen met scannen van de digistamps. Volgens mij lukt dat nu aardig. Helaas blijft het wel vervelend dat Blogger de afbeeldingen automatisch aanpast...dat zorgt ervoor dat de achtergrond niet spierwit is maar iets grijzig. Dat heeft niets met mijn scans te maken, als ik ze direct van mijn macbook uitprint is er niks aan de hand. Ik hoop dat jullie er ook geen last van hebben als je ze uitprint. mocht dat wel zo zijn dan zal je ze helaas zelf wat moeten aanpassen voordat je ze uitprint ( het contrast aanpassen ). Blogger doet er ondanks het vele klagen van mensen niks aan...
groetjes Sliekje en katjes

****************
Hi everybody.
Well I am working on my new macbook. So now I am testing with scanning my images and it seems to work. The only thing is that Blogger keeps on adjusting the images you post which makes the background grayish instead of pure white...it has nothing to do with my scans! If I print them directly from my macbook they are pure white. I hope you don't have any problems when you print them either, if so than unfortunately you have to adjust the digistamps yourself ( change the contrast levels ).
It is too bad that Blogger keeps on doing this while so many people have complained about it...
greetings Sliekje and cats

donderdag 4 september 2014

Christmas cats 
 
Hallo allemaal.
Ik heb hier alvast gezellige Kerstkatjes voor jullie :)
Het kan wat langer duren voordat de volgende digi's verschijnen want de komende tijd ga ik over van een pc naar een macbook. Dus dat wordt oefenen en op zoek gaan naar een nieuw programma waarmee ik de digi's kan inscannen en bewerken. Maar met de 291 digistamps die hier op het blog staan hebben jullie keuze genoeg dacht ik zo ;)
groetjes Sliekje en katjes
 
*****************
Hi everybody.
I have got some cute Christmas cats for you :)
It might take longer before the next new digi's appear on this blog because I am switching from my old pc to a macbook. So I need some time to get used to that and I have to go search for a new program to scan and edit my digi's. But I think with the 291 digistamps on this blog you have enough to choose from ;)
greetings Sliekje and cats

zaterdag 9 augustus 2014

Back to schoolHallo allemaal.
Sorry de laatste weken heb ik weinig puf en inspiratie gehad om digi's te tekenen dus het heeft even geduurd maar hier zijn weer nieuwe :)
Veel plezier ermee!
groetjes Sliekje en katjes

****************
Hi everybody.
Sorry the last few weeks I have had little energy and no inspiration to draw digi's so it has taken me awhile but I finally have some new ones for you :)
Have fun with them!
greetings Sliekje and cats

vrijdag 4 juli 2014

ShoppingHallo allemaal.
Ik hoop dat jullie ze weer leuk vinden :)
Ik wil nog even zeggen dat ik het leuk vind dat sommige van jullie een link doorgeven naar het werk dat jullie hebben gemaakt met mijn digi's. Ik kijk altijd en vind het leuk om het te zien, sorry dat ik niet altijd een reactie achter laat maar ik kijk echt wel ;)
groetjes Sliekje en katjes

******************
Hi everybody.
I hope you like these new ones :)
I just want to say that I like it when some of you send me a link to the work you have made with my digistamps. I always take a look and enjoy watching your work, sorry that I don't always leave a comment but I really do watch your work ;)
greetings Sliekje and cats

dinsdag 24 juni 2014

Summer timeHallo allemaal.
Hier zijn weer twee gezellige zomerse digistamps. Ik hoop dat iedereen een fijne zomer zal hebben!
groetjes Sliekje en katjes

*************
Hi everybody.
I am back with two new summer digistamps. I hope everybody will be able to enjoy the summer!
greetings Sliekje and cats

dinsdag 10 juni 2014

Thank you!

Hallo allemaal.
Ik wil graag iedereen bedanken voor jullie lieve en positieve reacties!!! Het is erg fijn om te weten dat vele van jullie homosexuelen steunen, dat geeft hoop voor de toekomst ;)
Dus bij deze een mooie "bos met bloemen" voor jullie :) En speciaal op verzoek van Rene heb ik de vorige digistamp ook met een meisje getekend.
groetjes Sliekje en katjes

********************
Hi everybody.
I would like to thank you all for your loving and positive reactions!!! It is good to know that a lot of you support gay people, that brings hope for the future ;)
So I'll give you "these bunch of flowers" :) And for Rene I made the previous digistamp with a girl.
greetings Sliekje and cats

zondag 1 juni 2014

Support and Love


Hallo allemaal.
Normaal gesproken plaats ik geen persoonlijke dingen op dit blog maar dit keer wel omdat het iets is wat ik erg belangrijk vind. Ik hoop dat je het wilt lezen.

Het breekt mijn hart als ik telkens weer de verhalen lees over tieners, en volwassenen, die leven in constante angst, wanhoop, pijn, verdriet en eenzaamheid, die lijden aan depressies en soms uiteindelijk zelfmoord plegen. En dit alles omdat zij homosexueel zijn.
Dit moet stoppen!

Ik noem mijzelf Christen omdat ik in God geloof en volger ben van Jezus Christus. Hij heeft ons geleerd dat het belangrijkste gebod is om God lief te hebben met heel je hart en ziel en je medemens als jezelf! God is liefde en alles draait om liefde in dit leven.
God heeft ieder van ons zorgvuldig en met liefde gemaakt, en dat moeten wij accepteren en koesteren. Ieder leven is even waardevol.
Homosexualiteit is geen keuze, het is wetenschappelijk bewezen dat je zo wordt geboren, dus God heeft je zo gemaakt, dus het is geen zonde!!!

Het is erg dat vaak juist mensen die zichzelf Christen noemen homosexuelen keihard veroordelen, haten, mishandelen en de kerk uitzetten. En helaas ook daarmee bij vele de liefde voor God blokkeren. Terwijl Jezus ons toch leert om elkaar lief te hebben, te respecteren, te helpen, steunen en bemoedigen!
Gelukkig zijn er steeds meer Christenen die dit beseffen en die leren dat de Bijbelteksten die eeuwen lang gebruikt zijn om homosexuelen te veroordelen in werkelijkheid gaan over tempelprostitutie, verkrachtingen, lusten enz die niks met homosexualiteit te maken hebben! ( op het internet is er genoeg info te vinden over de daadwerkelijke uitleg van deze teksten )

Helaas heeft ook de media jarenlang homosexuelen in een totaal verkeerd en negatief daglicht gezet.

Ruim tien procent van alle mensen is homosexueel! Dat betekend dat er ook in jouw nabije omgeving iemand is. Wat nu als het je eigen kind is, een van je ouders, je broer of zus, je beste vriendin, of wat als je ontdekt dat je het zelf bent??? Wat doe je dan, wat denk je dan, wat zeg je dan?

Ik hoop dat er steeds meer acceptatie, steun en bemoediging zal komen voor mensen die homosexueel zijn. Dan zullen er ook steeds meer mensen "uit de kast" durven komen en in vrijheid durven leven. Dan kunnen zij opbloeien tot de mooie mensen zoals God ze heeft gemaakt. En dan zullen er levens worden gered!!!

En voor de mensen die het willen weten.... ja ik ben Christen en ja ik ben lesbisch.
Het kan, Christen zijn en homosexueel!
( als jezelf hiermee worstel zoek dan aub steun bij anderen, lees de verhalen en getuigenissen van anderen, er zijn veilige plekken op het internet waar je terecht kan )

Ik hoop dat ik tenminste iemand met dit verhaal heb kunnen raken en bemoedigen.

Als je van plan bent om me uit te schelden of me haatmail te sturen, doe geen moeite.
Als je behoefte hebt om er serieus over te praten mag je me mailen.

groetjes Sliekje en katjes

***************************
Hi everybody.
Normally I don't post personal things on this blog, but this time I have to because it is very important to me. So I hope you will read it.

It breaks my heart everytime I hear the stories of teenagers and adults who live in constant fear, worry, hurt, pain, hopelesness and loneliness. Who suffer from depressions and even commit suicide.
All of this because they are gay.
This has to stop!

I call myself a Christian because I believe in God and I am a follower of Jesus Christ. He teaches us that the most important commandment is to love God with all your heart and to love your neighbour as yourself! God is love and everything in this life is about love. God created each of us with love and care and we have to accept and cherrish that. Every life is precious!
Being gay is not a choice, several studies has proven that it is the way you are born, so God created you that way, so it is not a sin!!!

It is bad that a lot of people who call themselfves Christians are the ones who condem, hate and abuse gay people and throw them out of the Church ( and keep them from loving God ) while Jesus teaches us to love one another, to respect eachother and to support eachother!

Luckaly there are more Christians who come to realize this and they are learning that the scriptures which have been used for centuries to condem gay people are actually about templeprostitution, rape, lusts etc, all things which have nothing to do with being gay!
( there is a lot of info on these scriptures on the internet )

Unfortunately for decades the media has also placed gay people in a wrong and negative perspective.

About ten percent of all people are gay! That means that there is somebody around you who is gay also. What if it is your own child, one of your parents, your brother or sister, your best friend, or what if you discover you are gay yourself??? Then what would you do, what will you think, what will you say?

I really hope with all my heart that there will be more acceptance, love and support for gay poeple. That way many more people will be brave enough to come out in the open and being able to become the beautiful people God made them to be. And lives will be saved!

If you want to know....yes I am a Christian and yes I am lesbian.
It is possible to be a gay Christian! ( if you struggle with this yourself then please find some help, read the stories of other people, there are save Christian lgbt communities on the internet )

I hope this post will at least touch one persons heart.

If you are going to yell at me or want to send me hatemails, don't bother.
If you need to talk or support then feel free to mail me.

greetings Sliekje and cats

dinsdag 20 mei 2014

ThanksHallo allemaal.
Ik wil graag die paar dames bedanken die positief hebben gereageerd op mijn vorige digistamps!
Dat betekend veel voor me! Ik heb deze nieuwe digi's speciaal voor jullie getekend ;)
groetjes Sliekje en katjes

***************
Hi everybody.
I would like to thank the few ladies who have left  a positive comment on my previous digistamps!
That really means a lot to me! I made these new digi's especially for you ;)
greetings Sliekje and cats

donderdag 15 mei 2014

Wedding, Engagement, Relationships 
 
Hallo allemaal.
Hier ben ik weer met nieuwe digi's. Deze hebben geen uitleg nodig :)
LIEFDE = LIEFDE
groetjes Sliekje en katjes
 
*******************
Hi everybody.
I'm back with new digi's. I don't need to explain these ones :)
LOVE = LOVE
greetings Sliekje and cats

maandag 28 april 2014

Fairies and Ladybugs
 
 
Hallo allemaal.
Helaas gaat het op het moment even wat minder met mijn gezondheid en ben ik erg moe dus lukt het me niet om wekelijks nieuwe digi's te plaatsen maar ik heb mijn best gedaan en weer een paar nieuwe voor jullie gemaakt :) Ik hoop dat jullie ze leuk vinden. Inmiddels staan er nu al 274 digi's hier op dit blog dus het valt niet mee om telkens weer wat nieuws te verzinnen ;)
groetjes Sliekje en katjes
 
********************
Hi everybody.
Unfortunately my health isn't that good at the moment and I am very tired so I am not able to post new digistamps every week, but I did do my best to make some new ones for you :) I hope you like them. There are now 274 digistamps on this blog so it is hard to everytime come up with some new ones ;)
greetings Sliekje and cats

vrijdag 4 april 2014

just cuteHallo allemaal.
Hier weer twee nieuwe digi's. Het heeft even geduurd maar ik ben op het moment vooral lekker bezig in mijn art journals (wanneer ik daar puf voor heb)
Ik hoop dat de digi's goed overkomen, helaas heeft google (blogger) een automatische functie ingeschakeld die de kleuren van afbeeldingen veranderd daardoor kan het gebeuren dat hij de achtergrond grijs maakt terwijl dat die wit is. Dat is balen! Ik kan er zelf niks aan veranderen omdat ik geen google+ account heb en nu ook niet wil aanmaken. Er wordt veel over geklaagd maar het lijkt erop dat google er niks aan wil doen, behalve dan je te verplichten een google account aan te maken.
groetjes Sliekje en katjes

******************
Hi everybody.
I've got two new digi's for you. It has been a while but at the moment I spend my time (when I have the energy) on working in my art journals.
I hope that the digi's will turn out ok, unfortunately google (blogger) has an automatic image improve system which changes the colors of the images you place on your blog. I always have pure white backgrounds but this thing turns it into grey sometimes ( I hate that ) But there is nothing I can do about it because I don't have a google+ account and I don't want to at this moment. Lot's of people complain about it but they won't change it, I guess they want to force people to take a google+ account.
greetings Sliekje and cats


vrijdag 7 maart 2014

Easter 
Hallo allemaal.
Ik heb hier digistamps die jullie voor de Paaskaarten kunnen gebruiken :)
Fijn weekend.
groetjes Sliekje en katjes
 
********************
Hi everybody.
I've got some new digistamps that you can use for Eastercards :)
Have a great weekend.
greetings Sliekje and cats

maandag 17 februari 2014

Doodle digi's
Hallo allemaal.
Ik heb weer lekker zitten tekenen. Eigenlijk weet ik niet hoe ik ze moet noemen, doodle's of digistamps ;) Vind het leuk om ze te maken dus ik hoop dat jullie ze ook weer leuk vinden.
groetjes Sliekje en katjes

*******************
Hi everybody.
I have been drawing again. Don't know how to call these ones, doodle's or digistamps ;) I just enjoy drawing them so I hope you like them too.
groetjes Sliekje and cats

maandag 10 februari 2014

Crafty catsHallo allemaal.
Hier ben ik weer met twee ondeugende katjes :)
Ik denk dat iedereen die katten heeft en creatief is wel herkend!
groetjes Sliekje en katjes

*********************
Hi everybody.
I am back with two naughty cats :)
I am sure that every cat owner recognize these situations!
greetings Sliekje and cats


zaterdag 25 januari 2014

something different


Hallo allemaal.
Ik had dit keer eens zin om een ander soort digistamp te tekenen, maar dan natuurlijk wel in mijn eigen stijl ;) Ik weet niet of jullie het leuk vinden maar ik hoop van wel.
groetjes Sliekje en katjes

*****************
Hi everybody.
I was in the mood to draw a different kind of digistamp, but ofcourse in my own unique style ;) I don't know if you like it but I do hope so.
greetings Sliekje and cats

vrijdag 17 januari 2014

Flower funHallo allemaal.
Hier weer twee nieuwe digistamps voor jullie.
Fijn weekend!
groetjes Sliekje en katjes

***************
Hi everybody.
I've got two new digistamps for you.
Have a great weekend!
greetings Sliekje and cats

donderdag 9 januari 2014

ValentineHallo allemaal.
Zo alle feestdagen zijn weer achter de rug dus weer tijd voor nieuwe digis :) En omdat vele van jullie vooruit werken heb ik alvast digis gemaakt die je voor Valentijn kan gebruiken, natuurlijk ook voor andere leuke kaarten ;) Veel plezier ermee.
groetjes Sliekje en katjes

**************
Hi everybody.
The Holidays are over so it's time for some new digis :) And because most of you make your cards ahead of time I have made some Valentine digis, which you can also use for several other cards ;) Have fun with them.
greetings Sliekje and cats