WELCOME

On this blog i want to share my FREE digi stamps with you.
Why?
I just love to draw and in this way i can share my God-given talents with as many people as possible.

Please read terms of use.

I would like it if you give me credit for my work and a link to this blog on your own blog or website.

Most important rule: Have fun with my digi stamps!

***

Click on the image and save the large file on your pc.

Please don't place the images on your website or blog but place a link to this site so that people can get the images here.

Look at the older posts too because it is full of digi stamps!

***

-

-

vrijdag 19 september 2014

Test 1-2-3


Hallo allemaal.
Nou inmiddels zit ik op mijn nieuwe macbook te werken. Dus ik ben nu aan het testen met scannen van de digistamps. Volgens mij lukt dat nu aardig. Helaas blijft het wel vervelend dat Blogger de afbeeldingen automatisch aanpast...dat zorgt ervoor dat de achtergrond niet spierwit is maar iets grijzig. Dat heeft niets met mijn scans te maken, als ik ze direct van mijn macbook uitprint is er niks aan de hand. Ik hoop dat jullie er ook geen last van hebben als je ze uitprint. mocht dat wel zo zijn dan zal je ze helaas zelf wat moeten aanpassen voordat je ze uitprint ( het contrast aanpassen ). Blogger doet er ondanks het vele klagen van mensen niks aan...
groetjes Sliekje en katjes

****************
Hi everybody.
Well I am working on my new macbook. So now I am testing with scanning my images and it seems to work. The only thing is that Blogger keeps on adjusting the images you post which makes the background grayish instead of pure white...it has nothing to do with my scans! If I print them directly from my macbook they are pure white. I hope you don't have any problems when you print them either, if so than unfortunately you have to adjust the digistamps yourself ( change the contrast levels ).
It is too bad that Blogger keeps on doing this while so many people have complained about it...
greetings Sliekje and cats

donderdag 4 september 2014

Christmas cats 
 
Hallo allemaal.
Ik heb hier alvast gezellige Kerstkatjes voor jullie :)
Het kan wat langer duren voordat de volgende digi's verschijnen want de komende tijd ga ik over van een pc naar een macbook. Dus dat wordt oefenen en op zoek gaan naar een nieuw programma waarmee ik de digi's kan inscannen en bewerken. Maar met de 291 digistamps die hier op het blog staan hebben jullie keuze genoeg dacht ik zo ;)
groetjes Sliekje en katjes
 
*****************
Hi everybody.
I have got some cute Christmas cats for you :)
It might take longer before the next new digi's appear on this blog because I am switching from my old pc to a macbook. So I need some time to get used to that and I have to go search for a new program to scan and edit my digi's. But I think with the 291 digistamps on this blog you have enough to choose from ;)
greetings Sliekje and cats

zaterdag 9 augustus 2014

Back to schoolHallo allemaal.
Sorry de laatste weken heb ik weinig puf en inspiratie gehad om digi's te tekenen dus het heeft even geduurd maar hier zijn weer nieuwe :)
Veel plezier ermee!
groetjes Sliekje en katjes

****************
Hi everybody.
Sorry the last few weeks I have had little energy and no inspiration to draw digi's so it has taken me awhile but I finally have some new ones for you :)
Have fun with them!
greetings Sliekje and cats

vrijdag 4 juli 2014

ShoppingHallo allemaal.
Ik hoop dat jullie ze weer leuk vinden :)
Ik wil nog even zeggen dat ik het leuk vind dat sommige van jullie een link doorgeven naar het werk dat jullie hebben gemaakt met mijn digi's. Ik kijk altijd en vind het leuk om het te zien, sorry dat ik niet altijd een reactie achter laat maar ik kijk echt wel ;)
groetjes Sliekje en katjes

******************
Hi everybody.
I hope you like these new ones :)
I just want to say that I like it when some of you send me a link to the work you have made with my digistamps. I always take a look and enjoy watching your work, sorry that I don't always leave a comment but I really do watch your work ;)
greetings Sliekje and cats

dinsdag 24 juni 2014

Summer timeHallo allemaal.
Hier zijn weer twee gezellige zomerse digistamps. Ik hoop dat iedereen een fijne zomer zal hebben!
groetjes Sliekje en katjes

*************
Hi everybody.
I am back with two new summer digistamps. I hope everybody will be able to enjoy the summer!
greetings Sliekje and cats

dinsdag 10 juni 2014

Thank you!

Hallo allemaal.
Ik wil graag iedereen bedanken voor jullie lieve en positieve reacties!!! Het is erg fijn om te weten dat vele van jullie homosexuelen steunen, dat geeft hoop voor de toekomst ;)
Dus bij deze een mooie "bos met bloemen" voor jullie :) En speciaal op verzoek van Rene heb ik de vorige digistamp ook met een meisje getekend.
groetjes Sliekje en katjes

********************
Hi everybody.
I would like to thank you all for your loving and positive reactions!!! It is good to know that a lot of you support gay people, that brings hope for the future ;)
So I'll give you "these bunch of flowers" :) And for Rene I made the previous digistamp with a girl.
greetings Sliekje and cats

zondag 1 juni 2014

Support and Love


Hallo allemaal.
Normaal gesproken plaats ik geen persoonlijke dingen op dit blog maar dit keer wel omdat het iets is wat ik erg belangrijk vind. Ik hoop dat je het wilt lezen.

Het breekt mijn hart als ik telkens weer de verhalen lees over tieners, en volwassenen, die leven in constante angst, wanhoop, pijn, verdriet en eenzaamheid, die lijden aan depressies en soms uiteindelijk zelfmoord plegen. En dit alles omdat zij homosexueel zijn.
Dit moet stoppen!

Ik noem mijzelf Christen omdat ik in God geloof en volger ben van Jezus Christus. Hij heeft ons geleerd dat het belangrijkste gebod is om God lief te hebben met heel je hart en ziel en je medemens als jezelf! God is liefde en alles draait om liefde in dit leven.
God heeft ieder van ons zorgvuldig en met liefde gemaakt, en dat moeten wij accepteren en koesteren. Ieder leven is even waardevol.
Homosexualiteit is geen keuze, het is wetenschappelijk bewezen dat je zo wordt geboren, dus God heeft je zo gemaakt, dus het is geen zonde!!!

Het is erg dat vaak juist mensen die zichzelf Christen noemen homosexuelen keihard veroordelen, haten, mishandelen en de kerk uitzetten. En helaas ook daarmee bij vele de liefde voor God blokkeren. Terwijl Jezus ons toch leert om elkaar lief te hebben, te respecteren, te helpen, steunen en bemoedigen!
Gelukkig zijn er steeds meer Christenen die dit beseffen en die leren dat de Bijbelteksten die eeuwen lang gebruikt zijn om homosexuelen te veroordelen in werkelijkheid gaan over tempelprostitutie, verkrachtingen, lusten enz die niks met homosexualiteit te maken hebben! ( op het internet is er genoeg info te vinden over de daadwerkelijke uitleg van deze teksten )

Helaas heeft ook de media jarenlang homosexuelen in een totaal verkeerd en negatief daglicht gezet.

Ruim tien procent van alle mensen is homosexueel! Dat betekend dat er ook in jouw nabije omgeving iemand is. Wat nu als het je eigen kind is, een van je ouders, je broer of zus, je beste vriendin, of wat als je ontdekt dat je het zelf bent??? Wat doe je dan, wat denk je dan, wat zeg je dan?

Ik hoop dat er steeds meer acceptatie, steun en bemoediging zal komen voor mensen die homosexueel zijn. Dan zullen er ook steeds meer mensen "uit de kast" durven komen en in vrijheid durven leven. Dan kunnen zij opbloeien tot de mooie mensen zoals God ze heeft gemaakt. En dan zullen er levens worden gered!!!

En voor de mensen die het willen weten.... ja ik ben Christen en ja ik ben lesbisch.
Het kan, Christen zijn en homosexueel!
( als jezelf hiermee worstel zoek dan aub steun bij anderen, lees de verhalen en getuigenissen van anderen, er zijn veilige plekken op het internet waar je terecht kan )

Ik hoop dat ik tenminste iemand met dit verhaal heb kunnen raken en bemoedigen.

Als je van plan bent om me uit te schelden of me haatmail te sturen, doe geen moeite.
Als je behoefte hebt om er serieus over te praten mag je me mailen.

groetjes Sliekje en katjes

***************************
Hi everybody.
Normally I don't post personal things on this blog, but this time I have to because it is very important to me. So I hope you will read it.

It breaks my heart everytime I hear the stories of teenagers and adults who live in constant fear, worry, hurt, pain, hopelesness and loneliness. Who suffer from depressions and even commit suicide.
All of this because they are gay.
This has to stop!

I call myself a Christian because I believe in God and I am a follower of Jesus Christ. He teaches us that the most important commandment is to love God with all your heart and to love your neighbour as yourself! God is love and everything in this life is about love. God created each of us with love and care and we have to accept and cherrish that. Every life is precious!
Being gay is not a choice, several studies has proven that it is the way you are born, so God created you that way, so it is not a sin!!!

It is bad that a lot of people who call themselfves Christians are the ones who condem, hate and abuse gay people and throw them out of the Church ( and keep them from loving God ) while Jesus teaches us to love one another, to respect eachother and to support eachother!

Luckaly there are more Christians who come to realize this and they are learning that the scriptures which have been used for centuries to condem gay people are actually about templeprostitution, rape, lusts etc, all things which have nothing to do with being gay!
( there is a lot of info on these scriptures on the internet )

Unfortunately for decades the media has also placed gay people in a wrong and negative perspective.

About ten percent of all people are gay! That means that there is somebody around you who is gay also. What if it is your own child, one of your parents, your brother or sister, your best friend, or what if you discover you are gay yourself??? Then what would you do, what will you think, what will you say?

I really hope with all my heart that there will be more acceptance, love and support for gay poeple. That way many more people will be brave enough to come out in the open and being able to become the beautiful people God made them to be. And lives will be saved!

If you want to know....yes I am a Christian and yes I am lesbian.
It is possible to be a gay Christian! ( if you struggle with this yourself then please find some help, read the stories of other people, there are save Christian lgbt communities on the internet )

I hope this post will at least touch one persons heart.

If you are going to yell at me or want to send me hatemails, don't bother.
If you need to talk or support then feel free to mail me.

greetings Sliekje and cats